endelvruzh-hanskofifritpt-ptessvnlnoro +49 331 900 849 99 [email protected]

Betingelser og Vilkår

MERK: Dette juridiske varselet gjelder for hele innholdet på nettsiden www.osabus.no og for all kommunikasjon via e-post eller web-e-post mellom oss og deg. Før du bruker OsaBus.no eller kommuniserer gjennom dens offisielle kanaler ([email protected]), vennligst les nøye gjennom disse vilkårene. Ved å bruke OsaBus.no indikerer du din aksept av disse vilkårene. Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene, vennligst avstå fra å bruke OsaBus.no.

Dette varselet er gitt av Osa Travel Management B.V., med adresse John M. Keynesplein 10, 1066EP, Amsterdam, Nederland. Vi er et selskap registrert i Nederland. Du kan kontakte oss på +49 3319 0084 999 eller via e-post på [email protected].

 

1. Introduksjon

 • Ved å få tilgang til noen del av OsaBus.no, anses du for å ha akseptert dette juridiske varselet i sin helhet.
 • Hvis du ikke aksepterer dette juridiske varselet i sin helhet, må du umiddelbart forlate OsaBus.no og avslutte kommunikasjonen med dens representanter gjennom offisielle kommunikasjonskanaler (e-post: @osabus.com; @osabus.de; @osabus.fr).
 • Osa Travel Management B.V. forbeholder seg retten til å revidere dette juridiske varselet når som helst ved å oppdatere denne publiseringen.
 • Det anbefales å sjekke denne nettsiden jevnlig for å gjennomgå gjeldende juridisk varsel, da det er bindende for deg.
 • Visse bestemmelser i dette juridiske varselet kan erstattes eller suppleres av spesifikt utpekte juridiske varsler eller vilkår som finnes på bestemte sider på OsaBus.no.

 1.1. Tillatt Bruk

Du har tillatelse til å skrive ut og laste ned utdrag fra OsaBus.no for personlig bruk under følgende betingelser:

  • Ingen dokumenter eller relaterte grafikk på OsaBus.no blir endret på noen måte.
  • Grafikk på OsaBus.no brukes ikke separat fra tilhørende tekst.
  • Copyright- og varemerkenotiser for Osa Travel Management B.V. vises i alle kopier.

1.2. Opphavsrett og åndsverk

  • Med mindre annet er oppgitt, eies opphavsretten og andre immaterielle rettigheter til alt materiale på OsaBus.no (inkludert fotografier og grafiske bilder) av Osa Travel Management B.V. eller dets lisensinnehavere.
  • Enhver bruk av utdrag fra OsaBus.no, annet enn som spesifisert i forrige avsnitt, er forbudt.
  • Hvis du bryter noen av vilkårene i dette juridiske varselet, opphører din tillatelse til å bruke OsaBus.no automatisk, og du må umiddelbart ødelegge eventuelle nedlastede eller utskrevne utdrag fra OsaBus.no.

1.3. Varemerker

  • Alle varemerker som brukes på OsaBus.no tilhører eierne av disse varemerkene.
  • Osa Travel Management B.V. hevder ikke eierskap til varemerker som brukes på OsaBus.no, som de ikke er eiere av.

1.4. Reproduksjon og Lagring

Ingen del av OsaBus.no kan reproduseres eller lagres på noen annen nettside eller inkluderes i noen offentlig eller privat elektronisk oppslagstjeneste eller tjeneste uten forhåndsskrevet tillatelse fra Osa Travel Management B.V.

1.5. Reserverte Rettigheter

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene er forbeholdt.

2. Lenker til og fra Andre Nettsteder

 • Lenker til tredjeparts nettsider på OsaBus.no er gitt for din bekvemmelighet.
 • Når du bruker disse lenkene, vil du bli omdirigert fra OsaBus.no.
 • Osa Travel Management B.V. har ikke gjennomgått alle disse tredjeparts nettsidene og kontrollerer ikke eller tar ansvar for innholdet eller tilgjengeligheten deres.
 • Osa Travel Management B.V. gir ingen støtte til eller gir noen representasjoner om disse nettsidene, materialet som finnes der, eller resultatene som oppnås ved å bruke dem.
 • Hvis du velger å få tilgang til lenkede tredjeparts nettsider fra OsaBus.no, gjør du det på egen risiko.

2.1. Betingelser for å lenke til OsaBus.no:

Hvis du ønsker å lenke til OsaBus.no, må du følge følgende betingelser:

  • Skaff vår forhåndssamtykke.
  • Ikke repliker hjemmesiden til OsaBus.no; lenk heller til den.
  • Ikke fjern, forvreng eller endre størrelsen eller utseendet til OsaBus eller Osa Travel Management B.V. logoen.
  • Ikke opprett en ramme eller annen nettleser- eller rammemiljø rundt OsaBus.no.
  • Ikke antyde at Osa Travel Management B.V. støtter noen produkter eller tjenester andre enn sine egne.
  • Ikke villed om ditt forhold til Osa Travel Management B.V. eller gi falsk informasjon om selskapet.
  • Ikke bruk noen av Osa Travel Management B.V. varemerker som vises på OsaBus.no uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.
  • Du må ikke bruke andre varemerker enn de som eies av Osa Travel Management B.V. og som vises på OsaBus.no uten skriftlig tillatelse fra den respektive varemerkeinnehaveren.
  • Sørg for at nettstedet ditt overholder alle gjeldende lover og forskrifter, ikke inneholder smakløst, støtende eller kontroversielt innhold, og ikke krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til noen andre personer.

Osa Travel Management B.V. forbeholder seg retten til å tilbakekalle retten til å lenke til OsaBus.no når som helst ved brudd på disse vilkårene.

3. Generell Informasjon Formål

Informasjonen som gis på denne nettsiden er kun for generelle informasjonsformål. Den utgjør ikke et bindende tilbud fra oss. For å inngå en bindende avtale med leverandører av aktiviteter tilgjengelig på OsaBus.no, må du sende en bookingforespørsel gjennom OsaBus-plattformen. Aksept av bookingforespørselen er underlagt de generelle vilkårene og betingelsene til Osa Travel Management B.V. (OsaBus), enten av OsaBus.no-personalet eller den spesifikke leverandøren.

4. Fraskrivelse av Garanti

 • Mens Osa Travel Management B.V. (OsaBus) streber etter å sikre nøyaktigheten av informasjonen på nettsiden, gir den ingen garantier, hverken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til riktigheten, fullstendigheten, aktualiteten, påliteligheten, egnetheten for noe formål, eller noen informasjon som tilbys av tredjeparter.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) forbeholder seg retten til å endre, legge til eller fjerne informasjon på nettsiden, dens struktur og funksjoner når som helst, uten spesifikk varsel, inkludert fjerning av utdatert informasjon uten merking.
 • Osa Travel Management B.V.(OsaBus) kan blokkere brukernes tilgang til nettsiden eller visse deler av den, eller pålegge betingelser for tilgang, etter eget skjønn.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) gir ingen garantier, hverken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til tilgjengeligheten av nettsiden eller dens funksjoner, fravær av feil eller fravær av virus og annen skadelig programvare på nettsiden og dens underliggende infrastruktur.
 • Videre garanterer ikke Osa Travel Management B.V. (OsaBus) at informasjonen tilgjengelig på OsaBus.no ikke har blitt endret gjennom tekniske feil eller av uautoriserte tredjeparter.

4.1. Begrensning av Ansvar

Osa Travel Management B.V. (OsaBus) fraskriver seg ansvar for skader som oppstår som følge av din tilgang til eller manglende evne til å få tilgang til nettsiden, feil eller utelatelser på nettsiden eller bruken av nettsiden, unntatt i tilfeller av forsettlig mislighold eller grov uaktsomhet og i den grad tillatt av gjeldende lov. Dette ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke for garantier, krav knyttet til personskade eller skade, eller krav basert på produktansvarsregler.

4.2. Ansvarsfraskrivelse

Mens Osa Travel Management B.V. streber etter å sikre nøyaktigheten av informasjonen på OsaBus.no, gir den ingen garantier for nøyaktigheten og fullstendigheten av materialet. Materialet og produktbeskrivelsene på OsaBus.no kan endres eller bli utdatert uten varsel.

Materialet på OsaBus.no tilbys ‘som det er’ uten noen garantier eller betingelser. Derfor ekskluderer Osa Travel Management B.V. i størst mulig grad tillatt av loven alle representasjoner, garantier, betingelser og andre vilkår som kan ha effekt i forhold til OsaBus.no, inkludert underforståtte betingelser om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål og bruk av rimelig omsorg og ferdigheter.

5. Innbetaling

Reservasjoner for transporttjenester kan gjøres elektronisk gjennom OsaBus sin nettside, www.osabus.no, eller via e-post på [email protected]. Vennligst les nøye gjennom følgende informasjon om betaling:

5.1. Bekreftelse av Reservasjon

Inntil reservasjonen er bekreftet av OsaBus skriftlig (via e-post) og full betaling er mottatt fra klienten, kan reservasjonen endres av OsaBus eller klienten.

5.2. Kvittering for Bekreftelse

OsaBus er ikke ansvarlig for tapt eller ikke-leverte bekreftelseskvitteringer når du bestiller via internett. Hvis spam-blokkeringen er aktivert, kan bekreftelses-e-posten kanskje ikke mottas. Det er klientens ansvar å ringe og få en bekreftelses-e-post etter å ha gjort en bestilling.

5.3. Innskuddskrav

  • Reservasjoner som er gjort mer enn tretti (30) dager før den planlagte tjenestedatoen, krever et depositum på minst tjue (20) prosent.
  • OsaBus vil bekrefte depositumssummen når klienten foretar reservasjonen. For reservasjoner som er gjort mindre enn tretti (30) dager før den planlagte tjenestedatoen, kreves et depositum tilsvarende den estimerte totalkostnaden for transporttjenestene.

5.4. Forfallsdato for Betaling

Full betaling av estimerte kostnader må mottas senest to uker (14 dager) før den planlagte tjenestedatoen.

5.5. Aksepterte Betalingsmåter:

  • Bankoverføring: Bankoverføringer aksepteres for tjenester som er planlagt mer enn to uker etter at reservasjonen er gjort.
  • Kredittkortbetaling: Betalinger kan gjøres via kredittkort gjennom en sikker betalingslenke. Vær oppmerksom på at det vil bli lagt til en 3 % tilleggsavgift for å dekke transaksjonsgebyrer.
  • Wise.com: Betalinger kan også gjøres via Wise.com.

5.6. Utarbeidelse av Fakturaer

Fakturaer vil bli utarbeidet basert på valgt betalingsmetode.

Klienten må oppgi følgende detaljer for fakturautstedelse:

  • firmaets juridiske navn;
  • juridisk adresse;
  • MVA-/registreringsnummer (hvis aktuelt).

5.7. Faktureringsdeskriptor

Faktureringsbeskrivelsen «osabus.com» vil vises på kortholders kredittkortutskrift for vellykkede kredittkortbetalinger.

5.8. Datakonfidensialitet

OsaBus vil ikke selge, kjøpe, levere, utveksle eller avsløre konto- eller transaksjonsdata eller personlig informasjon om eller fra en kortholder, bortsett fra til sin akquirer, Visa/Mastercard-selskapene, eller som svar på gyldige krav fra myndighetene.

5.9. Endringer i Reservasjonen

Enhver endring i en reservasjon avhenger av tilgjengeligheten til de forespurte transporttjenestene som foreslått av den endrede reservasjonen, betaling av gjeldende gebyr fastsatt av OsaBus og godkjenning fra OsaBus. Vær oppmerksom på at alle reservasjoner er endelige, og betalinger og depositum er ikke-refunderbare, unntatt innenfor rammene av utstedte garantier, i tilfelle skade på liv, lem eller helse, eller for krav basert på produktansvarsregler.

5.10. Forsinket Betaling

Manglende betaling til rett tid, inkludert depositum, estimerte kostnader eller andre beløp som skyldes OsaBus, kan føre til kansellering av klientens reservasjon etter OsaBus’ skjønn, med påførte egnede kanselleringsgebyrer.

5.11. Endring eller Avbestilling av Reservasjon

Hvis klienten ønsker å endre eller avbestille en eksisterende reservasjon og overføre det betalte depositumet eller hele beløpet til en annen tid, dato eller annen tjeneste, må dette bekreftes av en representant fra OsaBus. Vær oppmerksom på at OsaBus ikke kan garantere at den nye tjenesten kan tilbys til samme pris, og det kan påløpe ekstra kostnader.

5.12. Reservasjons Gyldighet

Vennligst merk at våre tilbud er gyldige i maksimalt 3 dager, da vi har en tendens til å bli fullbooket raskt. Vi reserverer og sikrer busser bare når vi har mottatt betaling eller minst 20 % depositum. Priser og tilgjengelighet av kjøretøy er underlagt bekreftelse ved mottak av betaling.

5.13. Behold reservasjonen

Priser og kjøretøy bekreftes kun etter at betalingen er mottatt.

6. Avbestilling/Refusjon

Vi forstår at uforutsette omstendigheter kan oppstå og påvirke ferieplanene dine. Hos OsaBus er vi her for å hjelpe deg med avbestillings- og refusjonsprosedyrer. Vennligst merk følgende:

 • For å avbestille tjenesten, vennligst send en skriftlig avbestillingsmelding via e-post til [email protected]. Vårt team vil behandle forespørselen din i løpet av kontortiden, som er i Eastern European Time (EET) sone. Typiske arbeidstider er fra 09:00 til 18:00, mandag til fredag. Vær oppmerksom på at spesifikke kontortider kan variere avhengig av bransjen og individuelle selskapspolicyer.
 • Vi tilbyr følgende refusjonsrater:
 1. Hvis du ikke er til stede på det planlagte hentestedet og ikke kan lokaliseres eller kontaktes innen 30 minutter etter avtalt tid, vil det bli betraktet som en ikke-møte (no-show), og du vil være ansvarlig for 100 % av estimerte kostnader.
 2. Depositumbetalinger er ikke-refunderbare.
 3. Avbestillinger som gjøres innen ti (10) arbeidsdager før tjenestedatoen vil pådra seg en avgift lik beløpet av betalinger og depositum.
 4. Avbestillinger som gjøres mer enn ti (10) arbeidsdager før tjenestedatoen vil medføre en avgift lik depositumbetalingen og banktransaksjonsgebyrene.
 5. Vær oppmerksom på at avbestillingsgebyrer er endelige og kan ikke overføres til fremtidige eller alternative tjenester.
 • Hvis du er kvalifisert for refusjon, må du søke innen 7 kalenderdager fra avbestillingsdatoen. Refusjoner vil bli behandlet via bankoverføring eller kredittkort, avhengig av den opprinnelige kjøpsmetoden. Vær oppmerksom på at ved betaling av fakturaen vil banken trekke et transaksjonsgebyr på 3 %. I tilfelle av refusjon vil vi kun sende beløpet som er oppgitt på fakturaen uten å inkludere det trukkede transaksjonsgebyret på 3 %.
 • For å sikre at avbestillingen din blir behandlet korrekt, ber vi om en skriftlig bekreftelse fra vårt OsaBus-team.
 • Vi ønsker å understreke at Osa Travel Management B.V. ikke er ansvarlig for tap, skader, skader eller kanselleringer forårsaket av faktorer utenfor vår kontroll, som kansellerte fly, veisperringer, uforutsette forsinkelser, force majeure-hendelser eller aktiviteter fra tredjeparter.

7. Våre Tjenester – Dine Forpliktelser

Hos Osa Travel Management B.V. ønsker vi at du og gruppen din skal ha en hyggelig opplevelse. Derfor ber vi deg vennligst om å følge følgende retningslinjer:

1. Oppfør deg ordentlig:

Vennligst oppretthold en respektfull og passende oppførsel til enhver tid. Du er ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av deg selv eller noen i gruppen din. Hvis noen myndigheter anser deg eller noen i gruppen din som uegnet til å reise, eller hvis oppførselen din skaper ubehag for andre, kan de be deg forlate innkvarteringen, utflukten eller aktiviteten. I slike tilfeller vil vår avtale avsluttes, og fulle kanselleringsavgifter vil gjelde.

2. Overholdelse av Lover og Myndigheter:

Vennligst overhold alle engelske lover, krav og formaliteter fra lokale politi, helsemyndigheter og andre offentlige instanser.

3. Respekt for Turarrangører og Guider:

Vis høflighet overfor våre turarrangører, ansatte, guider og representanter. Følg instruksjonene fra turlederen og/eller gruppelederen gjennom hele turen.

4. Samarbeid med Tjenesteleverandører:

Samarbeid med transport-, hotell-, restaurantoperatører og andre tjenesteleverandører. Vennligst overhold deres vilkår og regler mens du bruker tjenestene deres.

5. Respekt for Lokale Skikker og Tradisjoner:

Respekter lokale beboeres skikker og tradisjoner, samt reglene for tradisjonelle boliger. Du er selv ansvarlig for dine handlinger på alle steder som besøkes under turen.

6. Kontakt med Bussjåfører:

Vær oppmerksom på at kontaktinformasjonen til bussjåfører vil bli gitt deg inntil 24 timer før turen. Som en del av vår forpliktelse til å opprettholde profesjonelle grenser, minner vi deg vennligst om at kontaktopplysningene som er oppgitt for bussjåføren, kun er for kommunikasjon knyttet til turen. Det er strengt forbudt å kontakte bussjåføren før turen av private eller personlige årsaker. Våre sjåfører er dedikert til å trygt transportere deg fra punkt A til B og er ikke tilgjengelige for turledning eller personlige henvendelser.

7. Forbud mot Fysisk Vold:

Det er strengt forbudt å fysisk angripe sjåfører eller andre personer under turen. Vi forventer at alle passasjerer behandler vårt personale og medreisende med respekt og vennlighet.

8. Punktlig Ankomst og Refusjoner:

Bussjåfører forventes å ankomme i tide. Imidlertid kan det være uforutsette omstendigheter (trafikk, veiarbeid, værforhold, ulykker/farer osv.) som kan påvirke ankomsttiden. Vær oppmerksom på at i tilfelle en slik forsinkelse, vil ingen refusjon være berettiget. Vi setter pris på din forståelse i denne saken.

Vi setter pris på ditt samarbeid og forståelse for å følge disse retningslinjene. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, er du velkommen til å kontakte oss.

8. Våre Tjenester – Våre Forpliktelser

Hos Osa Travel Management B.V. streber vi etter å levere tjenester av høy kvalitet som tilfredsstiller dine forventninger. Vi verdsetter din tilfredshet og streber etter å gi deg en jevn og hyggelig opplevelse.

Vennligst merk følgende punkter:

1.Tjenestestandarder:

Vi er ansvarlige for tjenestene vi tilbyr på avtalt sted. Disse tjenestene bør oppfylle en rimelig standard og være i samsvar med beskrivelsene som er oppgitt på nettsiden vår. Hvis tjenestene ikke oppfyller disse standardene og påvirker ferieopplevelsen din, vil vi kompensere deg i henhold til dette. Vær oppmerksom på at vårt ansvar er begrenset til beløpet som er betalt til oss og dekker ikke eventuelle ekstra kostnader som påløper for deg.

2. Ansvarsbegrensninger:

Vi kan ikke akseptere ansvar for tap eller skader forårsaket av medlemmer av gruppen din, tredjeparts tjenesteleverandører eller hendelser utenfor vår kontroll (force majeure). Vårt ansvar er begrenset til det totale beløpet som er betalt til oss av deg.

3. Aktiviteter levert av Leverandører:

Noen aktiviteter som tilbys av Osa Travel Management B.V. leveres av våre leverandører. I slike tilfeller fungerer vi som en bookingagent. Selv om vi fremmer disse aktivitetene, skal det ikke tolkes som en anbefaling om å delta. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader, skader, tap (inkludert tap av personlige eiendeler som er igjen i kjøretøy), eller død som følge av disse aktivitetene. Selv om vi samarbeider med anerkjente leverandører, er eventuelle falske representasjoner fra dem utenfor vår kontroll.

4. Farlige Aktiviteter:

Vær oppmerksom på at visse aktiviteter kan anses som «farlige aktiviteter» av forsikringsselskaper. Hvis du ønsker å være tilstrekkelig dekket av forsikringspolicyen din, kan det hende du må betale en ekstra premie.

5. Overholdelse av Lover og Forskrifter:

Vi forbeholder oss retten til å begrense våre ansvarsområder i samsvar med lovene og regelverket i Nederland.

6. Endring eller Avslutning av Tjenesten:

Vi forbeholder oss retten til å endre, suspendere eller avslutte våre tjenester uten varsel når som helst. Vi forbeholder oss også retten til å nekte tjeneste til hvem som helst av hvilken som helst årsak.

9. Force Majeure

Hos Osa Travel Management B.V. kan vi ikke holdes ansvarlige for tap, ulemper eller skader forårsaket av omstendigheter utenfor vår kontroll. Vennligst merk følgende:

 • Vi er ikke ansvarlige for tap, ulemper eller skader som skyldes krig, trussel om krig, opptøyer eller borgerlig uro, terroristaktiviteter, industrielle konflikter, naturkatastrofer, branner, sykdom, ugunstige værforhold, flyplassregler, midlertidige eller tekniske problemer, mekaniske eller elektriske problemer med transport eller fasiliteter innenfor annonserte overnattingssteder.
 • Vi er ikke ansvarlige for skader som skyldes eksplosjon av et kjernekraftverk eller en del av det, eller for radioaktivitet eller forurensning som følge av slike hendelser.
 • I tilfelle tekniske eller mekaniske problemer med transport, vil vi umiddelbart kontakte våre lokale partnere som tilbyr bussjenesten. Vi vil arbeide nøye for å løse problemet og, om nødvendig, arrangere for en erstatningsbuss. Tiden som kreves for bussbytte avhenger av den nye bussens avstand som må dekkes.

Vær oppmerksom på at visse omstendigheter er utenfor vår rimelige kontroll, og vi vil gjøre alt vi kan for å minimere forstyrrelsene og sikre din sikkerhet og komfort.

10. Endringer av Osa Travel Management B.V.

Osa Travel Management B.V. forbeholder seg retten til å gjøre endringer i turprogrammer som er nødvendige, med hensyn til faktorer som værforhold, tilgjengelighet av attraksjoner eller andre omstendigheter.

Osa Travel Management B.V. forbeholder seg også retten til å endre størrelsen og typen kjøretøy som brukes for våre turer.

11. Besøkendes Materiale

I tillegg til personopplysninger som dekkes av vår personvernpolicy, betraktes materiale du sender eller legger ut på OsaBus.no som ikke-konfidensielt og ikke-eiet. Osa Travel Management B.V. er ikke forpliktet til å behandle slikt materiale på en konfidensiell måte. Osa Travel Management B.V. og dets designerte har rett til å kopiere, avsløre, distribuere, inkludere og bruke slikt materiale, sammen med all data, bilder, lyder, tekst og andre elementer som er inneholdt i det, til både kommersielle og ikke-kommersielle formål.

12. Røyking

Røyking er strengt forbudt på alle kjøretøy som brukes i våre turer.

13. Forsikring

Osa Travel Management B.V. anbefaler sterkt at du skaffer deg omfattende internasjonal reiseforsikring som er gyldig for varigheten av oppholdet ditt i det landet du besøker. Denne forsikringen bør gi dekning for ulike reiserelaterte aspekter, inkludert, men ikke begrenset til, medisinske utgifter, utgifter til avbestilling eller endring av reisen, tap av bagasje, ulykker og repatriering. Det er viktig å beskytte deg selv mot uforutsette omstendigheter.

Vær oppmerksom på at Osa Travel Management B.V. ikke kan holdes ansvarlig for konsekvensene av at du ikke skaffer tilstrekkelig reiseforsikring eller for forsømmelighet i denne sammenheng. Det er ditt ansvar å sørge for at du har tilstrekkelig dekning for å beskytte deg selv under reisen.

14. Klager

Hvis du har noen klager, vennligst informer oss så snart som mulig, slik at Osa Travel Management B.V. kan håndtere saken raskt og effektivt. For klager knyttet til ferieopplevelsen ber vi deg vennligst om å sende dem skriftlig innen én uke eller 7 dager fra avslutningen av turen. Krav mottatt etter denne fristen vil ikke bli vurdert.

Vennligst merk at ethvert krav mot Osa Travel Management B.V. som oppstår som følge av disse vilkårene og betingelsene, turen eller hendelser eller unnlatelser under eller knyttet til turen, ikke skal overstige beløpet du faktisk har betalt til Osa Travel Management B.V. for turen. Vi er ikke ansvarlige for skader eller tap utover de som faktisk er pådratt og allerede betalt for, heller er vi ansvarlige for følgeskader, fremtidige skader, tapt fortjeneste, tapte muligheter, mental nød eller smerte og lidelse.

Vårt ansvar overfor deg er begrenset til beløpet vi mottar fra deg, og derfor kan vi ikke kompensere for andre kostnader som påløper for deg.

Vær oppmerksom på at disse vilkårene og betingelsene er underlagt nederlandsk lov og er gjenstand for den eksklusive jurisdiksjonen til nederlandske domstoler.


Takk for at du leser og samtykker til våre Vilkår og betingelser. Vi håper disse retningslinjene gir klarhet og gjennomsiktighet når det gjelder våre tjenester. Hos Osa Travel Management B.V. streber vi etter å levere enestående opplevelser og sikre din tilfredshet gjennom hele reisen.

Vi ønsker deg en fantastisk tur og lykke til på eventyrene dine! Vi forstår at uforutsette omstendigheter eller spørsmål kan oppstå under reisen din. I slike tilfeller oppfordrer vi deg til å kontakte vårt dedikerte team. Vi er her for å hjelpe deg og svare på eventuelle bekymringer du måtte ha.

En gang til, utvider vi våre varmeste ønsker for en minneverdig og hyggelig tur. Bon voyage!

Med vennlig hilsen,

Osa Travel Management B.V. Team